Hlavní témata

Partner kongresu

 

Páteř a specifické situace (gravidita, stáří, nervosvalové choroby)

Nádorová onemocnění páteře

Nekompresivní myelopatie (zánětlivé, dědičné, ischemické)

Poruchy osobnosti a chronická bolest