Informace pro přednášející

 

Důležitá data
Ukončení registrace k aktivní účasti 26. 10. 2018

Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 7. 11. 2018

Kongresová technika
Dataprojektor
PC
Bezdrátová myš vč. laser pointu
Náhledový monitor
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.