POZVÁNKA (pdf)

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Partner kongresu

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás pozval k účasti na VI. Spinálním kongresu, který se koná ve dnech 7.–8. prosince 2017 opět v Brně v kongresovém centru hoteluHoliday Inn. Začátek Adventu se ukázal jako nejvhodnější období, uzavíráme jím zpravidla nabitou podzimní kongresovou sezónu. Chtěli bychom, aby se toto datum stalo nedílnou součástí vašich diářů, a doufáme, že jsme alespoň částečně vaše očekávání naplnili.

Předchozí kongresy nám postupně formují nejvhodnější formát. Podobně jako v loňském roce, budeme jeden den věnovat onemocněním páteře a druhý den onemocněním míchy. Letos se chceme podívat na páteř za různých specifických životních situací (gravidita, vyšší věk, nervosvalové choroby apod.). Jde o situace, se kterými se potýkáme v každodenní praxi a ne vždy postupujeme zcela správně. Dalším tématem jsou nádorová onemocnění páteře, kde bychom chtěli představit obecný přehled této problematiky pro širší okruh odborné veřejnosti.

U onemocnění míchy se letos opět zaměříme na nekompresívní- zánětlivá, vaskulární či hereditární onemocnění. Jako prakticky každý rok bychom část kongresu chtěli znovu věnovat psychosociální problematicevertebrogenních onemocnění. Jde o významný a charakteristický rys těchto chorob. Hlubší pochopení a správné uchopení by jistě bylo nemocným ku prospěchu a nám by přineslo větší uspokojení.

Doufám, že kongres opět přispěje k poznání a edukaci na tomto nesnadném poli a těším se na setkání v prosinci v Brně.

 

 

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Odborný garant kongresu