Všeobecné informace

 

Místo konání
Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, Brno

Doprava
Motoristé:
mapku místa konání najdete zde
Cestující veřejnou dopravou: informace o spojích najdete zde

Parkování
Možnost hlídaného parkování v areálu hotelu Holiday Inn. Cena Kč 300,-/den nebo v okolí hotelu bezplatně.

Prostory
Sál Alfa
– Doprovodná výstava firem/coffee break
Sál Beta
– Přednáškový sál
Předsálí přednáškového sálu
– Doprovodná výstava/coffee break

Registrace účastníků
6. prosince 2017          8.00 – 14.00 hod
7. prosince 2017          8.00 – 11.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy..

Kongresové materiály
Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set.

Oběd
Obědy formou menu budou zajištěny dne 6. a 7. prosince 2018 v hotelové restauraci Brasserie.
Cena a´ Kč 250,-

Společenský večer
Společenský večer formou rautu se koná dne 6. prosince 2018. Místo konání bude upřesněno.
Cena Kč 150,-

Certifikáty
Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.